ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุมาลี เกตะมะ
ชื่อเรื่อง ประเด็นความผิดที่ตรวจพบจากการตรวจสภาพกิจการโดยทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = The Incorrect points found from inspecting of business position by closed supervision teams of Chiang Mai area revenue office 2
หัวเรื่อง สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่;ภาษี -- เชียงใหม่;ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฑ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548