ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สวัสดิ์ หากิน
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้พิจารณาสินเชื่อระยะยาวของธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่ต่อคุณภาพข้อมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Opinions of long-term credit examiners of banks in Chiang Mai province towards financial information quality of small and medium enterprices ;Opinions of long-term credit examiners of banks in Chiang Mai province towards financial information quality of small and medium enterprices
หัวเรื่อง สินเชื่อการค้า -- เชียงใหม่;ธุรกิจขนาดกลาง -- การเงิน;ธุรกิจขนาดย่อม -- การเงิน;ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552