ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีวิไล ไชยเสน
ชื่อเรื่อง ปัญหาที่ตรวจพบจากการกำกับดูแลธุรกิจโรงแรม ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems found in supervising inspection of the hotel business in the Regional Revenue Office Area 8
หัวเรื่อง สำนักงานสรรพากรภาค 8;ธุรกิจโรงแรม -- ไทย (ภาคเหนือ);โรงแรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า [128] แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 93-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551