ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanatip Kumproa
ชื่อเรื่อง Hydrogen production from biomass wastes by chemical-milling-heating method = การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากของเหลือชีวมวลด้วยวิธีเคมี การบด การให้ความร้อน
หัวเรื่อง Hydrogen -- Production;Biomass
จำนวนหน้า gg, 208 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Materials Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Materials Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 153-189
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015