ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรลักษณ์ สุพิทยาพร
ชื่อเรื่อง แนวทางการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดเก็บภาษีอากร : กรณีศึกษาส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย = Guidelines of using internal control in tax collected administration : case study of closed superivision team of Chiang Rai Area Revenue
หัวเรื่อง ผู้เสียภาษี -- เชียงราย;ภาษี;อากร;สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
จำนวนหน้า ฏ, 110 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549