ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทราพร สี่สุวรรณ
ชื่อเรื่อง ปัญหาและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของธุรกิจแร่ดินขาวและแร่หินปูนในจังหวัดลำปาง = Problems and accounting practices for inventories of kaolin and carbonate business in Lampang province ;Problems and accounting practices for inventories of kaolin and carbonate business in Lampang province
หัวเรื่อง สินค้าคงคลัง -- การบัญชี;ธุรกิจ -- ลำปาง;แร่ดินขาว -- การค้า;แร่หินปูน -- การค้า
จำนวนหน้า ฎ, 93 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552