ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนทรี ศรีไทย
ชื่อเรื่อง ความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของบุคลากรส่วนการคลังสังกัดการบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Demand for developing accounting knowledge of the Financial Officers in Sub-district Administrative in Mueang District, Lanpang Province
หัวเรื่อง การบัญชี;นักบัญชี -- ลำปาง;การบัญชี -- การคลัง;การพัฒนาบุคลากร -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฐ, 150 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552