ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิจพร บานนิกุล
ชื่อเรื่อง อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษา : กรณีศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Private rate of returns in education : a case study of accounting, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี -- หลักสูตร;การลงทุนทางการศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 81 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549