ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชมนาฎ ประพุทธ์พิทยา
ชื่อเรื่อง ปัญหาในการกำกับดูแลพิเศษผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดารายกลางและรายย่อมในเขตท้องถิ่นสำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems in regulation of special personal income tax for middle range and low taxpayers at the Regional Revenue Office 8
หัวเรื่อง สำนักงานสรรพากรภาค 8;ผู้เสียภาษี -- ไทย (ภาคเหนือ);การจัดเก็บภาษี
จำนวนหน้า ฌ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552