ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลัดดา เหล่าพรหม
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อระบบงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดเชียงราย = Taxpayer's assessment of using the income tax withholding system through electronic media in Chiang Rai province
หัวเรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- เชียงใหม่;สื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฏ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549