ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพรรษา จิตต์มั่น
ชื่อเรื่อง ตัวแปรที่มีผลต่อตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Variables affecting reture on equity of each industry sector in the Stock Exchange of Thaialnd
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;ผู้ถือหุ้น;กลุ่มอุตสาหกรรม
จำนวนหน้า ฏ, 95 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549