ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภาพร เลี่ยนเครือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในการจัดเลี้ยงของโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = The Development of information system management for Banquet of Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;โรงแรม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 207 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 184
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549