ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนธิญา สุวรรณราช
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Application of activity-based costing in private education institute : A case study of Lampang College of Commerce and Technology ;Application of activity-based costing in private education institute : A case study of Lampang College of commerce and technology
หัวเรื่อง โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี;การบัญชีต้นทุนกิจกรรม;สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- ลำปาง -- การเงิน
จำนวนหน้า ฎ, 191 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 150-151
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552