ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชลธี ศรีวะอุไร
ชื่อเรื่อง การประเมินมูลค่าเพิ่มการดำเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่มจากงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Operating value added assessment by value added productivity indicators from financialstatement of electronic industry groups in Northernregion industrial estate Lamphun province ;Operating value added assessment by value added productivity indicators from financialstatement of electronic industry groups in Northernregion industrial estate Lamphun province
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน;อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การเงิน;งบการเงิน;การจัดการโรงงาน
จำนวนหน้า ด, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 132-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552