ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชยานันต์ ใส่แก้ว
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ = The comparative study of information disclosures of listed companies in energy industry sector in The Stock Exchange of Thailand and The London Stock Exchange of England
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย;การบัญชี;ธุรกิจพลังงาน -- ไทย;ธุรกิจพลังงาน -- อังกฤษ
จำนวนหน้า ก-ท, 203 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 125-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548