ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์
ชื่อเรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ = Guidelines for Internal Accounting and Financial Control of the Subdistrict Organization Administrations in Mueang District, Buriram Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล -- บุรีรัมย์ -- การบัญชี;การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม;การบัญชี;การเงิน;องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนหน้า ฎ, 155 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 118-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552