ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุพร สิริอรุณรุ่งโรจน์
ชื่อเรื่อง ปัญหาภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการค้าน้ำมันประเภทสถานีให้บิการจำหน่ายน้ำมันในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย = The Tax problems for petrol business gas station type in Chiang Rai province
หัวเรื่อง ภาษี -- เชียงราย;ผู้ประกอบการ -- เชียงราย;น้ำมัน
จำนวนหน้า ฐ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549