ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรกิจ คำวงศ์ปีน
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแม่บทการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รบรองทั่วไปของประเทศไทย กับประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา = A Comparative study of conceptual framework of accounting among Thai GAAP, United Kingdom GAAP, and United States GAAP
หัวเรื่อง การบัญชี -- ไทย;การบัญชี -- อังกฤษ;การบัญชี -- อเมริกา
จำนวนหน้า ฎ, 239 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548