ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปานจันทร์ สุวรรณประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = The Problems Associated with Cooperative Auditing in the Gasoline Business at the Cooperative Auditing Office Region 7
หัวเรื่อง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7;การสอบบัญชี;สหกรณ์ -- การบัญชี;สหกรณ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฒ, 122 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 111-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552