ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศริญญา ห่านพิสิทธิ์กุล
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาการค้าผ้าไหมในจังหวัดลำพูน = A feasibility study on investment of electronic commerce: A case study of Thai silk trade in Lamphun province
หัวเรื่อง การลงทุน;พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;ผ้าไหม -- ลำพูน
จำนวนหน้า 129 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549