ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์สวัสดิ์ กัณฑะสิทธิ์
ชื่อเรื่อง บทบาทของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโท
หัวเรื่อง สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก;ตำรวจ -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง;ข่าว
จำนวนหน้า ฏ, 97 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544