ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สราวุธ มุนเนียม
ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด = Guidelines on accounting practice for property, plant and equipment Of Lumphun Shindengen Company Limited ;Guidelines on accounting practice for property, plant and equipment Of Lumphun Shindengen Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด;การบัญชี;ที่ดิน -- การบัญชี;อาคาร -- การบัญชี
จำนวนหน้า 113 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550