ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูริทัต อินยา
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
หัวเรื่อง การบัญชี -- มาตรฐาน;การบัญชี -- ไทย -- มาตรฐาน;การบัญชี -- สหรัฐอเมริกา -- มาตรฐาน
จำนวนหน้า ฌ, 246 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544