ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จงกลณีย์ สุริยะวงค์
ชื่อเรื่อง แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชี ของเทศบาลตำบลในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Guidelines for financial and accounting internal control of Subdistrict Municipality in Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่;เทศบาลตำบล -- การบัญชี;การบัญชี
จำนวนหน้า ก-ฎ, 94 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551