ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัญญาภัค ธรรมวงค์งาม
ชื่อเรื่อง การศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในสำนักงานเขตลำปาง = A study of using accounting information towards credit management of Krung Thai Bank Public Company Limited Within Lampang Regional office
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน);การบัญชีบริหาร;สินเชื่อ -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฎ, 59 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [50]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554