ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปนัดดา ใจมั่น
ชื่อเรื่อง การนำโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) มาใช้ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Implementation of cooperative audit through system in auditing cooperatives' accounts using accounting information system in the area of Cooperative Auditing Regional Office7
หัวเรื่อง สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7;การสอบบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การสอบบัญชี
จำนวนหน้า ณ, 219 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [207]-208
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552