ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทธนิตย์ ทรัพย์หงส์ทอง
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A guideline for developing the accounting and financial system for drug and medical supplies business of University Pharmacy, Chiang Mai University ;A guideline for developing the accounting and financial system for drug and medical supplies business of University Pharmacy, Chiang Mai University
หัวเรื่อง เวชภัณฑ์;ยา
จำนวนหน้า ฎ, 186 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [170]-171
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551