ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิราภรณ์ สุทธาชัย
ชื่อเรื่อง การจัดทำกระดาษทำการตามมาตรฐานการสอบบัญชีของสหกรณ์ภาคการการเกษตรสำหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Preparation of working papers complied to the standards of Agricultural Cooperatives auditing for state auditors in Cooperative Auditing Office Region 7
หัวเรื่อง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7;การสอบบัญชี;สหกรณ์ -- การสอบบัญชี
จำนวนหน้า ก-ฐ, 159 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [147]-148
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552