ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภักดิ์ แก้วดอนหัน
ชื่อเรื่อง ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in taxes collection from real estate rental business in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ภาษี;ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ภาษี -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฐ, 135 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551