ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิษลือเดช วงค์วัฒน์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกิจ ระหว่างประเทศลาวและไทย ที่คาดว่าจะได้รับจากสะพานข้าวแม่น้ำโขงลาว-ไทย แห่งที่2 ในจังหวัดสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) = The Estimated impact of the second Lao-Thai Mekong bridge towards Lao-Thai international business economic environment in Savannakhet province Lao PDR พิษลือเดช วงศ์วัฒน์;The Estimated impact of the second Lao-Thai Mekong bridge towards Lao-Thai international business economic environment in Savannakhet province Lao PDR
หัวเรื่อง ธุรกิจ -- ลาว;สะพานข้ามแม่น้ำโขง
จำนวนหน้า 81 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549