ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คณิศร ใยตา
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าบริษัท ใยตาวิศวกรรมแอนด์เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด ในการซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด = Services marketing mix affecting customers of Yaita engineer limited company towards purchasing closed-circuit television
หัวเรื่อง โทรทัศน์วงจรปิด -- การจัดซื้อ;ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
จำนวนหน้า ฏ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557