ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pichai Surapornpiboon
ชื่อเรื่อง Genetics of silicon uptake in upland rice under drought condition = พันธุกรรมของการดูดซิลิคอนในข้าวไร่ภายใต้ภาวะแล้ง ;พันธุกรรมของการดูดซิลิคอนในข้าวไร่ภายใต้ภาวะแล้ง
หัวเรื่อง Agriculture;Genetics;Silicon in agriculture
จำนวนหน้า 112 p : table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The graduate school, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Agronomy) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 98-112
ภาษา English
ปีการศึกษา The graduate school 2007