ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฎฐ์ศศิ กิจพ่วงสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรีต่อการซื้อบานประตูไม้ = Marketing mix affecting decision of consumers in Phetchaburi province towards purchasing Wooden Doors ณัฎฐ์ศศิ กิจพวงสุวรรณ
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้บริโภค -- เพชรบุรี;พฤติกรรมผู้บริโภค;บานประตู;ประตู -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฒ, 96 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557