ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภาณี ฆังนิมิตร
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้เช่ารายเดือนในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกห้องพัก = Services marketing mix affecting monthly tenant decision towards choosing rental rooms in Mueng Samut Sakhon District
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้บริโภค -- สมุทรสาคร;พฤติกรรมผู้บริโภค;หอพัก;หอพัก -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฐ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557