ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นวลจันทร์ สุคำภา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารทะเลปรุงสำเร็จแช่แข็งจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี = Marketing mix factors affects customers towards purchasing of ready-to-eat frozen seafood of modern retail stores in Thon Buri areas
หัวเรื่อง อาหารทะเลแช่แข็ง -- การตลาด;อาหารสำเร็จรูป -- การตลาด;อาหารทะเลแช่แข็ง -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฎ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555