ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนัฐ โกมาก
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานสินเชื่อในธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาครที่มีต่อระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ = Satisfaction of the government saving bank employees in Samutsakorn region towards loan origination and process system (LOPs)
หัวเรื่อง ธนาคารออมสิน;พนักงานธนาคาร;ความพอใจในการทำงาน;สินเชื่อ;การจัดการฐานข้อมูล
จำนวนหน้า ฑ, 68 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557