ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุทธศักดิ์ รุ่งธีรานนท์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานในเชิงความสามารถด้านจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยใช้แบบจำลองของเฮนริคสันและเมอร์ตัน = Performance evaluation in term of timing ability of retirement mutual funds using Henriksson and Merton model
หัวเรื่อง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ;กองทุนรวม;การลงทุน
จำนวนหน้า ฎ, 115 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555