ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศยามล ศรีศักดิ์สมบัติ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร = Opinions of Thai tourists on samut sakhon as an attractive tourist city
หัวเรื่อง นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ;การท่องเที่ยว -- สมุทรสาคร
จำนวนหน้า ฒ, 203 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 192
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555