ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิณห์ณิภา สันติวรานุรักษ์
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค ในการซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอำเภอเมืองลำพูน = Services marketing mix affecting consumers towards buying used pick-up vehicles in Mueang Lamphun District
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค;รถยนต์ -- การจัดซื้อ;ผู้บริโภค -- ลำพูน
จำนวนหน้า ณ, 201 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 188-189
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557