ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wittaya Apai
ชื่อเรื่อง Application of Chitisan-based coating incorporated with Citric Acid and Potassium Sorbate to delay pericarp browning, chilling injury and decay of fresh longan fruit = การใช้ไคโตซานร่วมกับกรดซิตริก และโปแตสเซียมซอร์เบตเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีน้ำตาลของเปลือก อาการสะท้านหนาวและการเน่าเสียของผลลำไยสด
หัวเรื่อง Chitisan;Fruit -- Postharvest technology;Postharvest Technology
จำนวนหน้า xxiv, 183 p. ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Postharvest Technology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Postharvest Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: 163-180
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009