ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมบูรณ์ เศวตนภานนท์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมของการตลาดบริการของโรงกลึงตี๋สัมพันธ์การช่าง จังหวัดพิษณุโลก = Customer satisfaction towards services marketing mix of Tisampankanchang machine shop, Phitsanulok province
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้บริโภค -- พิษณุโลก;ความพอใจของผู้บริโภค;โรงกลึง -- พิษณุโลก
จำนวนหน้า ด, 190 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 178
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557