ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เรวัต สายศร
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของนายทหารชั้นประทวนสังกัดพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of Non-Commission Officer in The 1st Special Forces Battalion, The 5th Special Forces Regiment, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ความพอใจในการทำงาน;ทหาร -- ความพอใจในการทำงาน;ทหาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ณ, 183 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 170-171
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557