ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิศิษฎ์ อริยะ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดของศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต = Customer satisfaction towards marketing mix of food centers in CentralPlaza Chiangmai Airport Shopping Center
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;บริการอาหาร -- เชียงใหม่;ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ณ, 172 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 161
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557