ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรวรรณ ภักดี
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครปฐมในการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ = Services marketing mix affecting consumers in Mueang Nakhon Pathom District towards selecting credit facilitators for car leasing
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (นครปฐม);สินเชื่อ -- เมือง (นครปฐม);รถยนต์ -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ต, 167 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 157-158
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557