ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอนก เกิดส่ง
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของช่างเทคนิค บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of technicians of fujikura electronics (Thailand) limited, Lamphun province
หัวเรื่อง บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด;ความพอใจในการทำงาน;พนักงานบริษัท -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฒ, 173 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 153
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557