ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิระพร ปรีดานนท์
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านขายยาภายในศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting customers towards selecting drug stores in shopping centers in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ร้านขายยา -- เชียงใหม่;ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ต, 155 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 145-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557