ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดรุณวรรณ ศรีคำ
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานขายศูนย์ดัชมิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life of employees agents at dutchamill company limited in Chiangmai Province
หัวเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่;ความพอใจในการทำงาน;การทำงาน
จำนวนหน้า ฒ, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 142-143
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555