ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิการ์ ปวงกิจจา
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการซื้อรถจักรยาน = Behavior of consumers in mueang Samut Sakhon districts towards purchasing of bicycles
หัวเรื่อง บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์);พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร;จักรยาน -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฒ, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558