ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อนํ้ามันปาล์ม = Marketing mix affecting traditional retail store entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District yowards purchasing palm oil
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เขียงใหม่;ผู้ประกอบการ -- เขียงใหม่;น้ำมันปาล์ม -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ด, 154 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 141-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558