ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฏฐาภรณ์ ยิ่งยอด
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานสินเชื่อสังกัดฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) = Motivation factors of credit officers at Northern Region business center department, Krung Thai bank public company limited
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน;การจูงใจในการทำงาน;พนักงานธนาคาร
จำนวนหน้า ฐ, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 140
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555