ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชราพรรณ ลิ้มศักดากุล
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพคล่องของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี 2543 และ 2553 = Effects of macroeconomic factors towards corporate liquidity of listed companies in the stock exchange of Thailand between 2000 and 2010
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;การเงิน;สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์);ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ฏ, 144 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 131-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555